ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХХ:201Х “Настанова щодо енергетичного маркування світлопрозорих огороджувальних конструкцій”

ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХХ:201Х “Настанова щодо енергетичного маркування світлопрозорих огороджувальних конструкцій”

Проект першої редакції.

Розпочато створення документу, який так необхідний для цивілізованого регулювання ринку світлопрозорих конструкцій України.

 

nastanova

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до першої редакції проекту
ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХХ:201Х  “Настанова щодо енергетичного маркування світлопрозорих огороджувальних конструкцій”

 

1 Підстава розроблення проекту ДСТУ-Н

Підставою для розроблення проекту ДСТУ-Н є:
-    Закони    України:    «Про    стандартизацію»,    «Про    стандарти,    технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»;
-    «Програма робіт з національної стандартизації на 2017 рік», затверджена наказом ДП «УкрНДНЦ» від 03.04.2017 р. № 64 (тема завдання 530.2.1.1-2017);
-    договір № 8E201.01.01.05.001-PO-SRB-03/5016 від 01.11.2016 р. між
«Інтернешнл Рісорсіс Груп» та Державним підприємством «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій».
Проект ДСТУ-Н узгоджений із технічним завданням на розроблення проекту ДСТУ-Н.

 

2 Термін виконання

Початок – січень 2017 року.

Кінець – грудень 2018 року.

 

3 Призначеність і завдання проекту ДСТУ-Н

Призначеність і завдання розроблення проекту ДСТУ-Н полягає в:
- актуалізації національної нормативної бази відповідно до сучасних завдань будівельної галузі;
- створенні єдиної нормативно-методичної бази в галузі енергоефективності будівель, що встановлює маркування світлопрозорих огороджувальних конструкцій за показниками енергоефективності.
Положення розроблюваного проекту ДСТУ-Н сприятимуть вирішенню питань щодо    забезпечення    необхідного    рівня    енергоефективності    при    експлуатації

будівель, що дозволить вирішити проблеми енергозбереження за рахунок застосування світлопрозорих огороджувальних конструкцій, що характеризуються необхідними властивостями для зниження енергоспоживання будівлями.
Сфера діяльності, на яку впливатиме застосування розроблюваного проекту ДСТУ-Н – «Двері та вікна» (Код УКНД 91.060.50) згідно з ДК 004.

 

4 Характеристика об’єкта стандартизації

Проект ДСТУ-Н установлює:
- вимоги до енергетичного маркування світлопрозорих огороджувальних конструкцій, які є елементами теплоізоляційної оболонки житлових, громадських та промислових будівель (далі – будівель), що опалюються або кондиціонуються;
- методи вибору світлопрозорих огороджувальних конструкцій при проектуванні теплоізоляційної оболонки будівель та при підтвердженні придатності світлопрозорих огороджувальних конструкцій при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті, термомодернізації та поточному ремонті;
- вимоги до проведення енергетичного маркування з урахуванням теплових опорів рам, стулок, скління та повітропроникності світлопрозорих огороджувальних конструкцій, які поставляються для житлових будинків і умовно встановлені в еталонній будівлі.
Проект ДСТУ-Н застосовують для оцінки енергоефективності світлопрозорих огороджувальних конструкцій за опалювальний період та період охолодження.

 

5 Взаємозв’язок з іншими національними НД

Проект ДСТУ-Н належить до групи взаємопов’язаних документів комплексу В.2.6
– «Конструкції будівель і споруд» згідно з ДБН А.1.1-1. Розроблюваний проект ДСТУ-Н пов’язаний із:
- ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні  та гарячому водопостачанні

- ДСТУ Б В.2.6-15:2011 Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови
- ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі
- ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГОСТ 26602.2-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності
- ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла
- ДСТУ Б В.2.6-23:2009 Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови
- ДСТУ Б В.2.6-37:2008 Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій і їх елементів у лабораторних умовах
- ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель
- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія
- ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009 Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій
- ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування й улаштування вікон та дверей
- ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013 Настанова з розрахункової оцінки повітропроникності огороджувальних конструкцій
- ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016 Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі.  Розрахунок  коефіцієнта  теплопередачі.  Частина  1.   Загальні   умови  (EN ISO 10077-1:2006 + EN ISO 10077-1:2006/AC:2009, ІDТ)
- ДСТУ Б EN ISO 10077-2:2016 Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 2. Чисельні методи

розрахунку    для    віконних    рам    (EN    ISO    10077-2:2012    + EN ISO 10077-2:2012/AC:2012, ІDТ)
- ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 Енергоефективність будинків. Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження (EN ISO 13790:2008, IDT)
- ДСТУ EN 673:2009 Скло будівельне. Методика визначення коефіцієнта теплопередавання багатошарових конструкцій (EN 673:1997, IDT)
- ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IES 17025:2005, IDT).

 

6 Джерела інформації

Основними джерелами інформації, що будуть використані під час  розроблення проекту ДСТУ-Н є:
- ДБН А.1.1-1:2009 Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення;
- ДК 004:2008 Український  класифікатор  нормативних  документів  (ICS:2005, МОD);
- ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016 Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі.  Розрахунок  коефіцієнта  теплопередачі.  Частина  1.   Загальні   умови  (EN ISO 10077-1:2006 + EN ISO 10077-1:2006/AC:2009, ІDТ);
- ДСТУ Б EN ISO 10077-2:2016 Теплотехнічні властивості вікон, дверей і віконниць. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 2. Чисельні методи розрахунку       для       віконних       рам       (EN        ISO        10077-2:2012        +  EN ISO 10077-2:2012/AC:2012, ІDТ);
- ДСТУ EN 673:2009 Скло будівельне. Методика визначення коефіцієнта теплопередавання багатошарових конструкцій (EN 673:1997, IDT);
- ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладення та оформлення національних нормативних документів.

7 Додаткові дані

Назва    проекту    ДСТУ-Н    може    бути    уточнена    на    кінцевих    етапах    його розроблення.

 

8 Дата набуття чинності

Дата набуття чинності - наприкінці 2018 року.
Проект    ДСТУ-Н  не  потребує    основних  підготовчих    заходів    щодо його впровадження.

 

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд»

 

Директор ДП НДІБК, д-р. техн. наук, голова ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд», науковий керівник   
_________________Г.Г. Фаренюк
«  ___   »_______________2018 р.
   
Завідувач відділу будівельної фізики та енергоефективності   
 _________________Є.Г. Фаренюк
«  ___   »_______________2018 р.
   
Провідний науковий співробітник відділу будівельної фізики та
енергоефективності, відповідальний виконавець   
 ________________М.В. Тимофєєв
«  ___   »_______________2018 р.
   
Інженер ІІ категорії відділу будівельної фізики та енергоефективності, виконавець   
 ___________________Г.О. Кисіль
«  ___   »_______________2018 р.


Вход / Регистрация