ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ОФЕРТИ


1. Фізична особа – підприємець Кожевніков Сергій Вікторович, який діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11 квітня 2019 р., реєстраційний номер 1005231721, код ЄДРПОУ 2933206396, іменований надалі Виконавець з однієї сторони, пропонує як фізичним так і юридичним особам (надалі – «Замовник») отримати Товар, передбачений цим Договором.

2. Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке.

3. Загальні положення договору

Загальні положення договору, для однакового розуміння порядку виконання такого договору мають містити визначення термінів про:
Публічний Договір – договір відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, який встановлює однакові для всіх замовників умови надання послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником.
Акцепт - згода прийняти умови, що містяться у пропозиції укласти договір.
Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.
Товар – друкована версія журналу «Віконні технології»
Передплата – попередня повна чи часткова оплата за товари, здійснена до (а не після) отримання цих товарів, на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Передплата.

4. Предмет Договору

Предметом цього Договору є продаж  Виконавцем товарів (журналів) Замовнику.

5. Акцептування договору

5.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення ним Замовником плати за замовлений товар, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

5.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником замовлених Товарів чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

5.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Товар на встановлених Виконавцем умовах з оплати замовлених Товарів.

5.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

6. Права та відповідальність сторін

6.1 Покупець має право:

6.1.1 Вимагати від Продавця повного і належного виконання умов цього Договору

6.1.2 Відмовитися від прийняття і оплати неякісного або некомплектного Товару або Товару, який не відповідає спрямованому Замовленню на цей товар;

6.1.3 У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару вимагати від Продавця: або пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару або відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

6.2 Покупець зобов'язується:

6.2.1. Належним чином і в повному обсязі виконувати всі свої зобов'язання за цим Договором;

6.2.2. Перед укладанням цього Договору уважно ознайомитися з його змістом і умовами, а також ознайомитися з вартістю Товару, який пропонується до продажу на сайті WT.COM.UA, способами і порядком його оплати;

6.2.3. Перед укладанням цього Договору уважно ознайомитися з вартістю і способами доставки Товару на сторінці «ОПЛАТА І ДОСТАВКА» на сайті WT.COM.UA;

6.2.4. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором прийняти замовлений якісний і комплектний товар;

6.2.5. У терміни, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, оплатити вартість замовленого Товару;

6.2.6. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

6.3 Продавець має право:

6.3.1. Залежно від ринкової кон'юнктури періодично переглядати і змінювати вартість Товару пропонованого до продажу на сайті WT.COM.UA;

6.3.2. Проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

6.3.3. Здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

6.4. Продавець зобов'язується:

6.4.1. Належним чином і в повному обсязі виконувати всі свої зобов'язання за цим Договором;

6.4.2. Надати Покупцеві повну і достовірну інформацію про товар і його вартості шляхом розміщення цієї інформації на сайті  WT.COM.UA;

6.4.3. Надати Покупцеві повну і достовірну інформацію про вартість і способах доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації на сторінці «ОПЛАТА І ДОСТАВКА» на сайті  WT.COM.UA;

6.4.4. У терміни, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем, і способом обраним Покупцем у відповідному Замовленні на такий товар;

6.4.5. У терміни, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцеві або Одержувачу Товару замовленого Покупцем якісного і комплектного Товару в належній упаковці;

6.4.6. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

7. Виконавець зобов’язується надати друковану версію журналу «Віконні технології», а Замовник прийняти та оплатити такий Товар, на умовах цього Договору.

8. Вартість передплати на друковану версію журналу «Віконні технології» можна дізнатися на сторинці сайту www.wt.com.ua. Послуги надаються Замовнику виключно на попередній платній основі шляхом оплати Замовником обраного курсу відповідно до Тарифів, вказаних на Сайті Виконавця.

8.1. Оплата, внесена Замовником за послуги, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Замовника, не повертається. Оплата послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою системи “LiqPay” або безпосередньо через банк.

9. Порядок надання друкованої версії журналу «Віконні технології» зазначається на сторінці сайту www.wt.com.ua. Зокрема придбані журнали відправляються Виконавцем за рахунок Замовника на вказане Замовником відділення Нової пошти.

10. Комплектність товару та порядок повернення коштів/товару:

Журнал виходить 4 рази на рік

Оформити передплату можливо:

■  на 6 місяців (2 примірники)

■  на 12 місяців (4 примірники).

Товар поверненню не підлягає.

11. Гарантійний строк – необмежений.

12. Відповідальність

Покупець несе повну відповідальність за достовірність інформації, інформації і даних, вказаних ним при оплаті їм послуг Товариства.
Покупець не має права вказувати при реєстрації будь-які персональні дані третіх осіб, включаючи контактні дані (адреса, телефон, електронна пошта).

13. Реквізити Виконавця.

ФОП Кожевніков С.В.,
УКРАЇНА, 01054, Київ, Павлівська, дом № 18
п/р UA693218420000026004053041405 у банку Київське ГРУ "ПРИВАТБАНКУ" у м.Києві,
код за ДРФО 2933206396,
Номер запису:  №20740000000038016
Платник єдиного податку (3 група)
Реєстраційний номер платника єдиного внеску № 10000001475398

+380 50 413 10 60
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.