Дослідження ринку листового скла в Україні

Промислові ринки в процесі серйозної реструктуризації.
На сьогоднішній день ринки B2B багатокомпонентних товарів, в тому числі і ринок світлопрозорих конструкції, зміщуються в сторону кінцевого замовника. Тобто управління ринками беруть на себе компанії, які мають безпосередній зв’язок з кінцевим замовником. Така тенденція відбувається зараз не тільки в Україні, але й в світі. Якщо говорити безпосередньо про ринок скла, то маржинальність поступово зміщується від постачальників матеріалів до постачальника послуг, тобто по мірі наближення до клієнта відповідно збільшується і маржинальність. Також зауважу, що важливим процесом являється скорочення ланцюга поставок, тобто скорочення кількості посередників між прямим виробником та споживачем.

 

dinamika rynka stekla 1     
Юрій Ширін,
Директор “Агентства
Індустріального маркетингу”
 

Дослідження ринку листового скла з сегментацією
Вивчення ринку листового скла не є для нас самоціллю і кінцевою метою. Цей продукт АІМ в результаті дає інструмент для розуміння і вивчення ринків споживання скла: вікон та склопрозорих фасадів, автомобільного скла, інтер’єрного скла тощо. Адже динаміка різних видів, сегментів скла, які використовуються в тій чи іншій сфері, дозволяє оцінити як об’єми ринків, так і їхні тренди розвитку.

Дослідження ринку скла включає дослідження основних категорій:
•    Сегмент флоат скла;
•    Сегмент прокатного та тягнутого скла;
•    Сегмент ламінованого скла;
•    Сегмент загартованого скла.

Зі свого боку, сегменти поділяються на наступні види скла:
•    Чисте (безкольорове) скло;
•    Тоноване в масі скло;
•    Теплоізоляційне скло;
•    Мультифункціональне скло;
•    Рефлекторне скло;
•    Просвітлене скло;
•    Прокатне візерунчасте безкольорове скло;
•    Прокатне візерунчасте тоноване в масі скло;
•    Армоване скло;
•    Інші види скла.

Ринок листового скла досить сильно корелює із загальним станом економіки, зокрема, динамікою ВВП. Після піку в 2011 році спостерігався спад ринку, з призупиненням в 2013 році, і подальшим продовженням спаду до 2016 року. Особливо різке зменшення ринку відбулося у 2015 році, який акумулював в собі наслідки анексії Криму, війни на Сході та різкого економічного спаду. Проте 2016 рік став переломним – ринок листового скла зріс майже на 13%, практично досягнувши показника 2014 року, і ця тенденція продовжується у першому кварталі 2017 року. Взагалі, необхідно відзначити підсилене реагування ринку скла на загальноекономічний стан країни – незначні коливання того ж ВВП в той чи інший бік, зазвичай, викликають кількаразове коливання динаміки об’ємів скла.

Нагадаємо, що основу ринку листового скла складає імпорт скла різних видів, переважно, флоат скла, яке в подальшому частково переробляється (на захисне скло, дзеркальне скло, декоративне скло і т.д.) і вітчизняне виробництво прокатного скла («Гласкомерц»). Єдиний вітчизняний виробник флоат скла – Лисичанський завод «Пролетарій» – не випускає власного скла з початку 2013 року, і попри неодноразове проголошення планів по його відновленню, перспективи виглядають досить примарними.

    Графік 1. Динаміка загального обсягу ринку флоат скла, 2009-2016 р.р. (тис.кв.м)
  dinamika rynka stekla 2

Зупинимось детальніше на ринку скла 2016 року. Традиційно, найбільша частка листового скла (97%, або 31,3 млн.кв.метрів в 2016 р.) припадає на флоат скло. В 2016 році ринок флоат скла, як і загальний ринок, показав зростання, хоча і з дещо меншою динамікою. Даний вид скла використовується практично у всіх випадках виробництва склопакетів віконних та фасадних систем, а також для подальшої переробки – виробництва безпечного скла, автомобільного скла, різного роду декоративного скла тощо.
Як згадувалося вище, вітчизняний виробник флоат скла припинив виробництво власного скла з 2013 року, проте подальша історія показала, що наявність або відсутність вітчизняного виробництва листового скла не здійснює вирішального впливу на величину ринку. Набагато сильніше на величину ринку скла впливає власне економічна ситуація в країні.

Великі потужності в ближніх країнах (Білорусь, Росія – запуск нових заводів), які при цьому мають не найкращу економічну ситуацію останніх років, обумовлюють зацікавлення у здійсненні експорту, одним з привабливих за об’ємами споживання скла напрямків якого є Україна.

Розглянемо динаміку окремих видів скла. Найбільш вираженою тенденцією, яка прослідковується протягом тривалого часу, є зростання частки скла з покриттям, або так званого енергозберігаючого скла. Цікаво, що зростання частки скла з покриттям відбувалося у всі роки спостережень, включаючи періоди суттєвого спаду ринку.

Графік 2. Динаміка ринку скла за видами, 2009-2016 р.р. (тис.кв.м)     
dinamika rynka stekla 3  

Ринок скла з покриттям має свою специфіку. Загалом, виділяють три групи скла з покриттям:
-    теплозберігаюче скло;
-    сонцезахисне (рефлекторне) скло;
- мультифункціональне скло (поєднує обидві функції).
Кожний вид такого скла показує окрему динаміку і має свої ринкові характеристики та конкретні торгові марки.

2016 рік не став виключенням, показавши ріст ринку скла з покриттям майже у 30%.

Графік 3. Динаміка скла з покриттям за групами, 2015-2016 р.р. (тис.кв.м)

Як вже зазначалося, кожен з типів скла з покриттям має свої особливості та місце на ринку. Більшість такого скла складає теплозберігаюче скло – 90% від усього скла з покриттям у 2016 році, або близько 7,5 млн.кв.метрів. При цьому, динаміка його зростання склала 25%. Інші види скла з покриттям – мультифункціональне і сонцезахисне – складають значно меншу величину, відповідно 8% і 2%. Це не дивно, оскільки вони, переважно, використовуються у виробництві склопрозорих фасадних систем, які на ринку склопакетів складають досить незначну частку, близько 7%. Однак, необхідно відзначити різкі темпи зростання ринку мультифункціонального скла – в абсолютних величинах значення поки не надто велике, проте другий рік поспіль спостерігається їх дворазове зростання. Натомість, ринок сонцезахисного скла не показує високу динаміку, як по двох інших типах скла з покриттям.

    Графік 3. Динаміка скла з покриттям за групами, 2015-2016 р.р. (тис. кв.м)
  dinamika rynka stekla 4
  Графік 4. Ринок безпечного скла, 2015-2016 р.р. (тис. кв.м)
  dinamika rynka stekla 5

Серед видів скла, які показали зменшення у 2016 році, потрібно, перш за все, відзначити тоноване у масі флоат-скло. За підсумками року його об’єм зменшився майже на 30%, причому тенденція до зменшення спостерігається кілька років. Як виглядає, функція тонованого у масі скла успішно виконується склом з покриттям, яке витісняє цей вид скла з ринку.

Однією з важливих категорій ринку листового скла є безпечне скло, до якого відноситься тріплекс та загартоване скло. Основне його застосування – виготовлення автомобільного скла, застосування у склопакетах, інтер’єрному склі. Як ми бачимо, ринок безпечного скла у 2016 році різко зріс на 66%. При цьому, зростання забезпечило внутрішнє виробництво, тоді як імпорт майже не змінився.

Стосовно країн імпорту та виробників скла, картина мало змінилася від попереднього року. Після економічного спаду в сусідніх кранах – Росії та Білорусі – та супроводжуючого його зниження курсу вітчизняних валют, місцеві виробники отримали суттєву перевагу перед імпортерами інших країн, перш за все ЄС. Відповідно, у 2016 році частка імпорту з Білорусі та Росії серед усього листового скла склала майже 80%. Зокрема, Білорусь в особі «Гомельгласс» другий рік поспіль займає близько 45% імпорту листового скла. Серед виробників Росії найбільшими імпортерами є Guardian, також суттєво збільшив поставки «Пілкінгтон Гласс».
Серед інших країн потрібно відзначити перш за все Болгарію, яка в особі місцевого підрозділу групи компаній Sisecam за рік довела свою частку до вагомих 10% імпорту листового скла.

П’ятірка лідерів по імпорту флоат скла (всіх видів) за торговими марками виглядає наступним чином:
1.    Gomelglass;
2.    Guardian;
3.    Sisecam;
4.    Pilkington;
5.    Glas Trösch.

Графік 5. Імпорт листового скла в розрізі ТМ, 2016 р.     Графік 6. Імпорт скла з покриттям в розрізі ТМ, 2016 р.     
dinamika rynka stekla 6    dinamika rynka stekla 7  

Також слід назвати п’ятірку лідерів у імпорті енергозберігаючого скла:
1.    Guardian;
2.    Pilkington;
3.    Салаватстекло;
4.    AGC;
5.    Sisecam.

Тенденції 2017 року
Перший квартал поточного року показав продовження тенденцій попереднього року, включаючи загальне зростання ринку скла в цілому (+22% ринку флоат скла до рівня попереднього року), і зростання імпорту скла з покриттям зокрема (+54% до рівня попереднього року). Як передбачається, зростання ринку листового скла за підсумками року складе близько 10%; на заваді може стати лише різке погіршення економічно-політичної ситуації. Прогнозовано частка енергозберігаючого скла також продовжить зростання, і для цього є всі передумови, як економічні так і технологічні.

Автори:
Юрій Щирін (АІМ)
Роман Гладуненко (АІМ)
Сергій Кожевніков («Віконні технології»)

Другие статьи на эту тему

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку: